02 February 2010

Beza Antara Mazi dan Mani

Postby g@y@t »

Soalan:

Sila jelaskan perbezaan antara air mazi dan air mani dari segi sifat fizikalnya, caranya keluar dari zakar dan hukum bersucinya<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jawab

Alhamdulillah, inilah jawapannya:

Air mani: Air yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat.

Terdapat tiga tandanya, iaitu:

1 . Mani mempunyai bau seperti bau adunan roti atau mayang kurma ketika basah. Dan berbau seperti bau telur ketika kering.

2 . Keluarnya memancar dengan agak tersendat. Firman Allah: "Dari air yang memancar." (Al-Thariq:6)

3 . Merasa lazat ketika keluar dan sesudahnya, serta mengalami kekenduran zakar dan syahwat menjadi lemah.

Tidak perlu ada ketiga-tiga tanda di atas, cukup dengan salah satu darinya sahaja untuk menetapkan bahawa yang keluar itu adalah mani.

Tanda-tanda mani perempuan sama dengan lelaki sebagaimana di atas. Menurut al-Nawawi di dalam syarah Muslim: Tidak disyaratkan keluar memancar bagi perempuan.

Hukumnya: Suci, tidak najis menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut Maliki dan Hanafi adalah sebaliknya.

Cara cuci: Disunatkan membasuh (syafi'i dan Hanbali).

------------------------
Air mazi: Ialah air berwarna putih yang keluar tanpa membuak pada saat memuncaknya nafsu seseorang ataupun ketika teringat persetubuhan.

Hukumnya: Najis. Dalilnya ialah hadis Ali riwayat syaikhani: "Hendaklah dia membasuh zakarnya dan berwuduk."

Cara cuci: Seperti mencuci najis mutawassitah.

Rujukan:
Kifayatul Akhyar, vol 1, Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Muhamad al-Husaini
Al-Feqh al-Islami Wa Adillatuh, vol. 1, Dr Wahbah al-Zuhaili.

0 comments:

Post a Comment