21 January 2010

Najis Tersentuh Anjing Kering

cikgu73 »

Assalamualaikum Wmt Wkt, tuan panel

Sekiranya tangan kita tepegang najis anjing yang kering, kemudiannya tangan kita memegang baju yang basah, adakah baju tersebut menjadi najis..saya pernah terbaca dalam buku feqah Syafie..jika anggota kering memegang najis kering tidak najis tetapi jika sebaliknya ia jadi najis.. adakah itu benar?*****************************************
thtl »

Jawab:

Dalam bab najis ada tiga aliran:

ahli Kufah (hanafiah) yg paling ringan mengenai najis

ahli Hijaz atau hadis, sederhana pendiriannya

manakala aliran Syafi'iyah paling ketat di antara semua aliran itu. Maka tidak hairanlah orang Malaysia yg mengikut pendapat Syafi'iy dan ashabnya amat rigid dan keras sekali dalam urusan taharah dan najasah (najis). Cara untuk mengendorkan sikit aliran ini ialah menjengok kitab2 madzhab Malik, Hanbali dan Hanafi dan membuat check and balance dari terus bertaklid dgn pendapat Syafi'iyah sahaja.
Adapun menyentuh apa jua najis dalam keadaan kering tidaklah menajiskan apapun kerana najis itu tidak berjangkit dlm keadaan kering. Tidak ada dalil yg mendokong pendapat yg mengatakan kenajisannya. Prof Hasbi Siddiqiey, Kuliah Ibadah, PT Pustaka Rizqi Putra, Semarang, ID

0 comments:

Post a Comment