20 January 2010

Air Perigi dan Air Paip

Al ansar »

1. Jika air perigi tidak sampai kadar dua kolah seperti mana yang ditetapkan oleh fuqahak Syafiei, apabila mengalir ke dalamnya air musta'mal, maka adakah air itu masih dikira masih air mutlak, dan jika air perigi itu dimasukki najis adakah ia masih suci?

2. Soalannya agak jarang berlaku tapi sebagai penyelesaian hukum saya harap ustaz dapat jelaskan. Begini, seorang jemaah telah mendengar seorang pengacara agama dalam radio memberi fatwa kepada masalah ini; jika air dalam sebuah bekas dialirkan melalui bawah bekas tersebut, jika timba.........air tadi dimasukkan melalui bahagian sebelah bawah dengan menggunakan paip air. walaupun air dalam timba itu tidak mencukup dua kolah, hukumnya tetap air mutlak, tidak musta'mal. Hujjah beliau (pengacara) sebab air dalam paip masih banyak macam air mata air. Jelas dari jawapan yang diberikan, boleh berwudhuk dalam bekas tersebut dengan jumlah air yang kurang dari 2 kolah walaupun dimasuki air musta'mal basuhan pertama kerana air dalam paip masih masih banyak lagi.

Soalannya adakah logik jawapan ini? Ini kerana yang diambil kira adalah jumlah air dalam bekas tersebut bukan jumlah air yang masih dalam paip.

3. bagaimana pula dengan masalah air perigi yang dicemari bangkai binatang hingga mengubah warna, rasa, dan bau air tersebut. Setahu saya air itu bernajis dan perlu ditimba airnya dengan kadar yang ditetapkan, jika merujuk kepada kaedah yang dipakai oleh pengacara tersebut maka air perigi tadi tidak najis sebab air mata dalam perut bumi masih banyak. Saya yakin pengacara itu pun bersetuju bahawa air perigi itu bernajis, tambahan pula jika jumlah air dalam perigi tersebut tidak mencukupi 2 kolah, minta penjelasan daripada ustaz.**************************************
thtl »

Jawab:

1. Air perigi sebenarnya hanya berada dalam kitab-kitab klasik sahaja. Begitu juga konsep sukatan air dua kulah, juga hanya berada dalam kitab-kitab lama yg tidak diketahui lagi oleh generasi kini apakah isipadunya dalam cubic metre. Hadis yg digunapakai oleh Syafi'iyah mengenai dua kulah ialah hadis mudhtarib (sanadnya bersimpang siur) maka hadis ini ditolak oleh ahli hadis dan tidak boleh dijadikan dalil hukum (Ibn Abdil Barr, tahqeeqan Sayyid Sabiq)

Jika masih ada yg menggunakan perigi/telaga atau sumur, maka air telaga masih dianggap suci/mutlak selagi mana sifat air itu (rasa, warna atau bau) tidak berubah. Dalil: HR Ahmad, Syafi'iy, Abu Daud, anNasa'iy, dan atTermidzi dari Abu Sa'eed alKhudry ra," ditanyakan orang kpd Nabi saw, bolehkah kita berwudhu' dari telaga Budha'ah (telaga utama Medina)? Sabda baginda," air itu suci lagi menyucikan, tiada apa yg dapat menajisinya."

2. Ini menggunakan konsep `fountain' dan ia termasuk air yg mengalir, maka tidaklah dapat dinajisi selagi mana sifat mutlak air (rasa, warna dan bau) masih kekal.

3. Bangkai binatang yg berada dalam telaga yg merubah sifat mutlak air perigi (bau-rasa-warna), hendaklah di timba airnya. Jika dulu menggunakan timba dan berbedza-bedza mengikut madzhab, ada kata 20 timba, ada kata 30, ada kata 40 dan ada kata 50 timba, mereka berselisih pula dgn saiz timba. Zaman kita ni senang guna pam sahaja dan timba sehingga kering. Allahu a'alam

1 comments:

niza&yusof said...

apakah hukum berwuduk dgn air kelapa? tolong jelaskn. terimakasih

Post a Comment