28 January 2010

Adakah Dadah Najis

Postby g@y@t »

Adakah najis dadah seperti heroin, ganja dan sebagainya dikira sebagai najis dalam kontek Islam yang mana sekiranya dibawa semasa solat adakah sah solat tersebut?<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jawab:

Dadah dan yang sejenis dengannya termasuk tembakau adalah suci. Sama juga bila diharamkan emas dan sutera untuk lelaki, kedua-duanya bukan najis. Tidak ada dalil menunjukkan benda-benda itu adalah najis.

(Rujukan: Imam al Syun'ani, Subulus Salam, Jld 1, ms 43-44)

thtl for al_ahkam online

0 comments:

Post a Comment