15 January 2009

Wuduk Masa Mandi Hadas

Minta pandangan Ustaz mengenai perlukah
> mengambil wudhu selepas
> mengambil hadas besar..atau ambil wudhu dahulu
> sebelum mandi hadas
> besar.

jawapan:

doc Imran-

Sahih al bukhari, Volume 1, Book 5, Number 248:

Narrated 'Aisha:

Whenever the Prophet took a bath after Janaba he started by washing his hands and then performed ablution like that for the prayer. After that he would put his fingers in water and move the roots of his hair with them, and then pour three handfuls of water over his head and then pour water all over his body.

huraian lebih panjang dalam nayl al awtaar

THTL-
Huraian mengenai kaifiat mandi janabah ini ada dua cara:

1. Cara dari jalur Aisyah ra

Nas hadis riwayat Aisyah ra spt yg disampaikan oleh Doc IM (juga dalam alAlbani, sahih Sunan Abu Daud # 214)

Berwudhu' dgn sempurna sebelum mandi janabah

2. Cara dari jalur Maymunah ra

Juga muttafaq 'alaih dari Maimunah (Bukhari, dicetak bersama Fathul Bari 1/360 no hadis 257, dan sahih Sunan Abu Daud oleh alAlbani no 247

Berwudhu' tapi membasuh kaki dgn sempurna di akhir mandian.

Kedua-dua cara ini dibolehkan dalam rangkan ittiba' arRasul saw.
Inilah pendapat ahli Hadis:
Imam Ibn Hajar dalam Fath alBari: 1/360
Imam alMuhaddith alAlbani, Irwa' alGhaleel
allamah Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah

0 comments:

Post a Comment