15 January 2009

Berjimak Tanpa Keluar Mani

saya ingin kepastian, jika kita menjima' isteri tapi berhenti sebelum mengeluarkan air mani.. apakah kita kena mandi junub?
dan bagi isteri, apakah setiap kali suami memasukkan zakar, dia wajib mandi junub..? Atau hanya bila isteri itu klimaks sahaja..? terima kasih.

**************

Wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Insyaallah kita cuba menjawab soalan Nevland ini dengan kemampuan yang ada.

Apabila 2 kemaluan bertemu, iaitu melalui persetubuhan, walaupun tidak keluar (ejekulasi) mani, dikenakan (WAJIB) mandi, kerana sabda Nabi saw : "Apabila dua kemaluan bertemu, dan hujung kepala zakar tidak kelihatan, wajib mandi, samada keluar (mani) atau tidak" {{إذا التقى الختانان وغابت الحشفة ، فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل }} - Riwayat Abu Daud, didalam Sahih Sunan Abi Daud, 209)

Didalam kes diatas, wajib mandi bagi suami dan isteri, walaupun belum klimaks atau pun sebelum berlaku sebarang ejekulasi (keluar mani).

wallahu 'alam

-wassalam-

Rujukan :

1. Dr. Mustafa Bugho [etc]. Fiqh Al-Manhaji - I. cetakan ke 4. Damsyik : Dar Al-Qalam, 2000. ms 73-74.

0 comments:

Post a Comment