26 December 2008

Cecair Keluar Dari Qubul Lelaki

Salam

Saya mempunyai 2 pertanyaan :
1. Setelah beberapa bulan barulah saya perasan bahawa segala ibadat yang saya lakukan semuanya tidak sah dan mungkin segelintir sahaja yang sah. Apakah yang perlu saya lakukan? Apakah hukumnya?
2. Apakah cecair lain yang keluar dari qubul lelaki selain mani,kencing dan mazi?
Wassalam :bunga

---------------
Salam

1. Pertama, adalah lebih baik kiranya sdr memberikan ibadat yg sdr sangkakan tidak sah itu. Krn mungkin hanya tanggapan sahaja bahawa ibadat itu tidak sah. Padahal, ia sah.

Sekiranya mmg benar ibadat itu tidak sah, namun yg lepas itu dianggap sah. Krn Allah mengampunkan seseorang itu krn jahil.

Dari Abu Hurairah katanya, bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah mengabaikan dari umatku kesalahan, kelupaan dan ketika dipaksa."[HR An-Nasa'i]

Apa yg perlu sdr lakukan, ialah belajar. kemudian perbaiki segala perkara yg telah sdr lakukan kesilapan sblm ini. Sesungguhnya ilmulah ubat penyakit jahil.

2. Selain yg sdr senaraikan ialah wadi.

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. mengenai mani, wadi dan madzi, katanya: “Adapun mani, hendaklah mandi, mengenai madzi dan wadi, pada keduanya berlaku cara bersuci.” (Dirwayatkan oleh Atsram dan Baihaqi, sedang pada Baihaqi lafadnya adalah sebagai berikut: “Adapun wadi dan madzi, katanya, cucilah kemaluan atau tempat kemaluanmu, dan lakukanlah pekerjaan wudhukmu buat sembahyang.”

Sekian. WA.

Wassalam

Feqh Sunnah (An Najasah)

_________________
Wassalam
Tas-hih/Tahqeeq

Hadis anNasa'iy


Dari Abu Hurairah katanya, bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah mengabaikan dari umatku kesalahan, kelupaan dan ketika dipaksa."[HR An-Nasa'i]

Tahqeeq: Hadis ini juga diriwayatkan juga dari jalur yg lain:

a. Sunan Ibn Majah (1/630/#2043)dari sanad Atha' dari Ibn Abbas ra. Sanadnya sahih menurut alBusyairy dalam azZawa'id.

b. Dikeluarkan oleh atTohawi (Syarh Ma'ani wa Atsar: 2/56), Ibn Hazm alAndalusi (Usyool alAhkam: 5/149), alHakim (alMustadrak: 2/198) disahihkan oleh alHakim, disahihkan oleh Ibn Hibban (1498), disahihkan oleh alMuhaddith Ahmad Syakir. Hasan menurut anNawawi (Matan arba'een annawawiyah, # 39), hasan juga menurut penilaian Syaikhul Islam Ibn Hajar alhaythami.

2. Hadis Atsram dan alBaihaqee


Dirwayatkan oleh Atsram dan Baihaqi

Hadis ini berada dalam kitab Fiqh Sunnah oleh mantan Syaikhul alAzhar, allamah Sayyid Sabiq. Hadis ini ditas-hihkan oleh alMuhaddith al-Albani ketika mentahqeeq kitab ini, Tamamul Minnah/Jld 1)

Selain kencing, mazi, mani dan wadi, qubul lelaki juga bisa mengeluarkan nanah dan cecair infeksi jika dijangkiti penyakit, batu karang, atau ulat atau darah. (Fiqh Islami)

0 comments:

Post a Comment